Skocz do zawartości

Październik

Aktualności 2022 - październik

Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Konińskiej

Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Aglomeracji Konińskiej

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej informuje, iż na podstawie art. 30, 39 ust. 1, 40, 41,42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) przystępuje do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.  
czytaj więcej
Sesja seminaryjna i spotkania typu business mixer dla przedsiębiorców

Sesja seminaryjna i spotkania typu business mixer dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zapraszają przedsiębiorców do wzięcia udziału w wydarzeniu pod hasłem „Nie ma odpadów – są tylko surowce”.
czytaj więcej
Okres grzewczy

Okres grzewczy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zachęca do zapoznania się z informacją „Okres grzewczy – obowiązki i zagrożenia” dotyczącą możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla podczas okresu grzewczego.
czytaj więcej
Dzień Seniora w ZUS

Dzień Seniora w ZUS

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.  
czytaj więcej
Szlakiem Fryderyka Chopina

Szlakiem Fryderyka Chopina

Zespól Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie został partnerem w projekcie „Szlakiem Fryderyka Chopina”, który realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole. Autorkami autorskiego projektu są nauczycielki tamtejszej placówki: Wioletta Świder i Joanna Pietrzak
czytaj więcej
strona 5 z 5
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting