Skocz do zawartości

Kreis im Herzen Polens

Powiat w sercu Polski

Powiat koniński - Mała Ojczyzna prawie 130 tys. pracowitych Wielkopolan położona jest na wschodnich krańcach województwa. Powiat ziemski koniński składa się z 14 gmin.
 
Dla Wielkopolski to powiat bardzo nietypowy. Gęsto zaludniony, w rozproszonym osadnictwie. Natura wyposażyła jego terytorium w zasoby tworzące dość antagonistyczną mieszankę: słabe, nieurodzajne gleby, pokłady węgla brunatnego oraz liczne, naturalne zbiorniki wodne. Gospodarka powiatu oraz całego subregionu konińskiego opiera się obecnie na sektorze paliwowo-energetycznym, w efekcie czego Ziemia Konińska postrzegana jest przez pryzmat wyrobisk kopalni odkrywkowej i hałd pokopalnianych. Jednak ewolucja tego regionu jest widoczna coraz bardziej.

Procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w kraju w ostatnich latach, w tym okres przedakcesyjny, a teraz członkostwo w Unii Europejskiej sprawiły, że nasza Mała Ojczyzna i jej mieszkańcy, zaczynają poszukiwać alternatywnego modelu rozwoju mikroregionu. Powiat koniński podejmuje wysiłek uruchomienia procesów opierających się na atutach, dotychczas ukrytych w cieniu kompleksu paliwowo- energetycznego.
 
Po pierwsze – atrakcyjne centralne usytuowanie, z przebiegającymi drogowymi i kolejowymi międzynarodowymi oraz krajowymi szlakami komunikacyjnymi sprawiają, że powiat korzysta ze swojego znakomitego ulokowania. Stąd jest  "blisko do każdego miejsca w kraju". Tereny przylegające do autostrady A2 (położone w granicach gmin: Golina, Rzgów, Stare Miasto i Krzymów) to tzw. strefa przyspieszonego rozwoju. Szczególnie atrakcyjnymi dla inwestorów są obszary sąsiadujące z węzłami autostradowymi w Modle Królewskiej (wyjazd na drogę krajową nr 25) oraz Żdżarach (wyjazd na drogę krajową nr 72). Te atuty stały się przesłanką dla opracowania i wdrożenia koncepcji Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. W strefie WCL funkcjonują już firmy, zajmujące się obsługą logistyczną, magazynowo-transportową oraz działalnością produkcyjną (Smurfit Kappa, Europoles, Kramp, Zink Power i inne).
 
Po drugie – w bezpośrednim sąsiedztwie Konina oraz strefy przyspieszonego rozwoju, natura i człowiek stworzyli niedoceniany produkt turystyczny, jakim już jest Szlak Wodny Warta – Gopło. Ciąg jezior, połączonych kanałami, stwarza wyjątkowo dogodne warunki dla intensywnego rozwoju bazy rekreacyjno-wypoczynkowej, w tym zarówno bazy noclegowej (szczególnie całorocznej), jak i towarzyszącej (baseny, boiska, korty, parkingi, sale fitness, wypożyczalnie sprzętu pływającego, rowerów, motorowerów, przystanie żeglarskie, kąpieliska, stanowiska wędkarskie, ścieżki rowerowe). Niedocenionymi, i jak dotąd niewykorzystanymi terenami pod inwestycje w zakresie bazy towarzyszącej dla rekreacji i wypoczynku, są zrekultywowane tereny pokopalniane: hałdy oraz sztuczne zbiorniki wodne: sąsiadujące z terenami, przez które przebiega "Szlak Wodny Warta - Gopło". Zwiedzając wskazane tereny, trudno nie zgodzić się z powiedzeniem, że "woda, zieleń i żaglówka – konińskiego wizytówka". Cały ten obszar (w obrębie gmin: Ślesin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Skulsk i Wierzbinek) położony jest w tzw. strefie leśno-rekreacyjnej z rolnictwem ekologicznym, przez który biegnie droga krajowa nr 25.
 
Sprzyjającym czynnikiem dla rozwoju sektora usług rekreacyjnych jest wyjątkowe zaangażowanie konińskich samorządów terytorialnych w ochronę środowiska. Tytuły "Mecenasa Polskiej Ekologii" oraz "Promotora ekologii", jaki posiada powiat, czy "Gmina przyjazna środowisku", jaki uzyskało wiele gmin powiatu, świadczą najlepiej o ich działalności w tym zakresie. Szczególną rolę na tym polu odgrywa Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny".
 
Po trzecie – elementem atutowym powiatu konińskiego jest także jego bezpośrednie sąsiedztwo z Koninem, z jego dobrze funkcjonującą infrastrukturą administracyjną, finansową, instytucjami otoczenia biznesu oraz szkolnictwem wyższym.

Łącząc wymienione czynniki, można otrzymać bardzo interesujący i przekonywujący argument na rzecz ulokowania inwestycji właśnie w powiecie konińskim - skąd wszędzie jest najbliżej.

 

Odkrywka PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin
Rolnictwo w powiecie
Autostrada A2
Tereny inwestycyjne w gminie Stare Miasto
Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A.
Turystyka wodna
Turystyka rowerowa
Powiat Koniński
Jezioro Ślesińskie
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting