Skocz do zawartości

Charakteristik des Kreises

Charakterystyka powiatu

Powiat koniński – widok z lotu ptakaPowiat koniński obejmuje terytorium położone w środkowej części Polski, na wschodnich krańcach Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 1 578 km2, co plasuje go pod tym względem na czwartym miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju.
 
Zajmowany teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn, na północy dodatkowo urozmaicone przez 23 jeziora polodowcowe.
(czytaj więcej)

Powiat leży w obszarze, gdzie panuje klimat umiarkowany z łagodnymi zimami i niskim rocznym poziomem opadów atmosferycznych. Terytorium powiatu jest ubogo wyposażone w użyteczne zasoby naturalne. Największym, eksploatowanym bogactwem jest węgiel brunatny, którego złoża położone są na północ od Konina.
 
Lasy zajmują ogółem ponad 25 tys. ha i stanowią ponad 16% powierzchni ogółem. Do walorów przyrodniczo-krajobrazowych środowiska naturalnego powiatu zaliczyć należy obszary chronione: dolinę rzeki Warty, kompleks leśny na południowy - wschód od Konina, Puszczę Bieniszewską oraz okolice Jeziora Gopło i jezior skulskich.
 
W skład terytorium powiatu konińskiego wchodzi 14 gmin:

  • 5 gmin miejsko-wiejskich: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin;
  • 9 gmin wiejskich: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn.

Podzielone są na 295 sołectw. Społeczność lokalna zamieszkuje 506 miejscowości, w tym 5 miast.
 
Ludność powiatu konińskiego (wg stanu na koniec 2019 r.) liczyła 130 053 mieszkańców. Największą populację mieszkańców posiada gmina Ślesin (14 067), natomiast najmniejszą - gmina Grodziec (5 160). Największym miastem pod względem ilości mieszkańców jest Golina (4 478). Ludność zamieszkująca tereny wiejskie stanowi 86,41% ludności powiatu ogółem.
 
W ogólnej populacji mieszkańców osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły na koniec 2019 r. - 16,09% (20 920 tys.), w wieku produkcyjnym - 66,02% (85 864 tys.) i w wieku poprodukcyjnym 17,89% (23 269 tys.).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie na koniec I kw. 2020 r. wynosiła 3 963 osoby. Największą grupę - 31,77% stanowili bezrobotni w wieku 25-34 lat. Stopa bezrobocia wyniosła 8,9%. Z ogólnej liczby bezrobotnych 12,77% stanowiły osoby z wyższym wykształceniem; 22,81% z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym; 10,35% z wykształceniem średnim ogólnokształcącym; 29,60% z wykształceniem zasadniczym zawodowym; z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 24,48%. Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Powiat koniński podobnie, jak pozostałe tereny subregionu konińskiego (terytorium prawie tożsame z obszarem byłego województwa konińskiego), pomimo negatywnego wpływu kompleksu paliwowo-energetycznego, cechuje się stosunkowo dużą powierzchnią tzw. obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych oraz obszarów obejmujących elementy sieci ekologicznych.
 
Takie cechy powiatu konińskiego, jak: położenie geograficzne, czyste środowisko naturalne, ciąg jezior z kompleksami leśnymi, obiekty zabytkowe oraz obszary chronione wpływają na to, iż jest to teren atrakcyjny dla rozwoju usług turystycznych.
 
Walory specjalistyczne terytorium powiatu stanowią podstawę dla kształtowania się takich form turystyki kwalifikowanej, jak:

  • turystyka wodna (kajakarstwo, żeglarstwo, wioślarstwo, windsurfing, narty wodne);
  • turystyka piesza i rowerowa;
  • wędkarstwo.

Centralne położenie powiatu stwarza dogodne warunki, jeżeli chodzi o dostępność komunikacyjną. Jest ona dla sektora turystycznego cechą bardzo ważną. Łatwy dostęp sprzyja kształtowaniu się ruchu turystycznego na danym obszarze i wiąże ze sobą wiele korzyści. Do bazy komunikacyjnej powiatu konińskiego, oprócz dróg i środków transportu, należy także zaliczyć wytyczone szlaki piesze, rowerowe oraz kajakowe.
 
Na bazę noclegową powiatu konińskiego składają się w głównej mierze hotele, ośrodki konferencyjno-wypoczynkowe, domki letniskowe, domki campingowe, pola namiotowe, zajazdy, kwatery prywatne oraz gospodarstwa agroturystyczne. W powiecie rozwinięta jest przede wszystkim baza urządzeń sportowo-rekreacyjnych, w które wyposażone są ośrodki konferencyjno-wypoczynkowe i hotele, a w mniejszym stopniu baza usług paraturystycznych oraz usług związanych z rozrywką.


Powiat Koniński
Widok na Gminę Skulsk
Gmina Ślesin
Widok na jezioro licheńskie i Sanktuarium Maryjne w Licheniu
Klasztor oo. Kamedułów w Bieniszewie
Marina w  Ślesinie
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin
Autostrada A2, węzeł Modła
Odkrywka PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin
Kozarzewek (gm. Kazimierz Biskupi). Sztuczny zbiornik wodny powstały na skutek rekultywacji obszarów
Turystyka rowerowa
Turystyka piesza
Turystyka konna
Wędkarstwo w powiecie
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting