Skocz do zawartości

Sportowo, Kulturalnie i Lokalnie - konkursy

Trwają nabory do konkursów poświęconych tematyce społecznej, sportu, kultury oraz rozwoju wsi. Zachęcamy do udziału.

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich – zgłoszenia do 30 września 2023 roku lub do wyczerpania alokacji
Pomoc przeznaczona jest na działania o tematyce społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej, między innymi związane z rozwojem przedsiębiorczości kobiet oraz poprawą warunków życia i pracy kobiet na wsi.

Kwota wsparcia uzależniona jest od liczby członków KGW i wynosi:
- 8 000 zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób:
- 9 000 zł – jeśli liczba ta mieści się w przedziale 31-75;
- 10 000 zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-kgw-nabor-2023.
 
Moja Mała Ojczyzna – zgłoszenia do 15 czerwca 2023 roku
Wsparcie można uzyskać na aktywizowanie społeczności lokalnej, zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej lub działania związane z ochroną środowiska. Adresatem działań konkursowych jest społeczność lokalna, mieszkająca w gminach do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W konkursie mogą wziąć udział między innymi fundacje, stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie do 40 000 zł.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego. Szczegóły konkursu pod linkiem: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/ 
 
„Dobre Domy” Wsparcie z zakresu mieszkalnictwa – zgłoszenia w systemie ciągłym, przez cały rok
Celem konkursu jest niesienie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w tym dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich.

Wnioski mogą składać organizacje charytatywne, a także lokalne organizacje i społeczności.
Wsparcie udzielane jest w formie darowizny finansowej, darowizny rzeczowej i wolontariatu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Castorama. Szczegóły pod linkiem https://www.castorama.pl/zobacz-rowniez/fundacja/fundacja-castorama
 
Bank Młodych Mistrzów Sportu – zgłoszenia do 30 czerwca 2023 roku
Celem konkursu jest promocja przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie. Granty udzielane są na projekty, których beneficjentami są osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w 2023 r. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych w zakresie fair-play w sporcie, przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.
 
Wnioski mogą składać między innymi kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 7 000 zł.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Santander Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego. Szczegóły pod linkiem https://fundacja.santander.pl/bank-mlodych-mistrzow-sportu/
 
„Polska wieś jakiej nie znasz” – zgłoszenia do 31 sierpnia 2023 roku
Przedsięwzięcie skierowane jest do osób, które na terenach wiejskich realizują różnego rodzaju niestandardowe i oryginalne działania, ukazujące w atrakcyjny sposób możliwości spędzania czasu na wsi. Mogą to być działania zarówno komercyjne, jak i non profit takie jak np. warsztaty rękodzieła, parki edukacyjne, roślinne labirynty czy mini ogrody zoologiczne.
 
Konkurs polega na wykonaniu filmu bądź prezentacji multimedialnej, zgodnie z tematem konkursu. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać maksymalnie jedną pracę (film lub prezentację). Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon czy program do prezentacji multimedialnych np. Power Point). Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca o łącznej wartości 6 000 zł.

Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/polska-wies-jakiej-nie-znasz
 
"Eko-gospodyni" – zgłoszenia do 31 lipca 2023 roku
Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym, w którym łączna pula dofinansowania to 100 000 złotych.
Pomoc można uzyskać na działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, w szczególności wśród członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekt może zostać dofinansowany grantem do wysokości 8 000 zł.

Szczegóły pod linkiem https://www.pomaganie-krzepi.pl/1897,kgw?tresc=15041
 
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting