Skocz do zawartości

Sportowo, Kulturalnie i Lokalnie - konkursy

Trwają nabory do konkursów poświęconych tematyce społecznej, sportu, kultury oraz rozwoju wsi. Zachęcamy do udziału.

Wsparcie statutowe dla Kół Gospodyń Wiejskich na 2024 rok - nabór wniosków do 30 września, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków
Celem konkursu jest wsparcie kół gospodyń wiejskich w realizacji ich podstawowych zadań, związanych między innymi z rozwojem przedsiębiorczości kobiet, rozwojem kultury ludowej lub działalnością społeczno-wychowawczą w środowiskach wiejskich.

Wnioski mogą składać Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków koła, ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy i wynosi:
- 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
- 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
- 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-kgw 

Program Grantów – zgłoszenia w trybie ciągłym do końca bieżącego roku
Wsparcie można uzyskać na działania w zakresie sportu, kultury, edukacji i pomocy społecznej. W konkursie mogą wziąć udział między innymi stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe. Dofinansowanie wynosi do 95% kosztów projektu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Totalizatora Sportowego. Szczegóły konkursu pod linkiem: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/
 
„Dobre Domy” Wsparcie z zakresu mieszkalnictwa – zgłoszenia w systemie ciągłym, przez cały rok
Celem konkursu jest niesienie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w tym dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich.

Wnioski mogą składać organizacje charytatywne, a także lokalne organizacje i społeczności.
Wsparcie udzielane jest w formie darowizny finansowej, darowizny rzeczowej i wolontariatu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Castorama. Szczegóły pod linkiem https://www.castorama.pl

 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting