Skocz do zawartości

Sportowo, Kulturalnie i Lokalnie - konkursy

Trwają nabory do konkursów poświęconych tematyce społecznej, sportu, kultury oraz rozwoju wsi. Zachęcamy do udziału.

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich – zgłoszenia do 30 września 2023 roku lub do wyczerpania alokacji
Pomoc przeznaczona jest na działania o tematyce społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej, między innymi związane z rozwojem przedsiębiorczości kobiet oraz poprawą warunków życia i pracy kobiet na wsi.

Kwota wsparcia uzależniona jest od liczby członków KGW i wynosi:
- 8 000 zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób:
- 9 000 zł – jeśli liczba ta mieści się w przedziale 31-75;
- 10 000 zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-kgw.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Kubek, dzbanek czy makatka... Rękodzieło, to jest gratka!” - zgłoszenia do 29 września 2023 roku
Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej - rękodzielnictwa działalności Kół Gospodyń Wiejskich, a następnie sfotografowaniu pracy i przesłaniu
jej zdjęcia (maksymalnie 5 zdjęć) na adres mailowy Organizatora Konkursu.

W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe:
- za zajęcie I miejsca o wartości do 2.000 zł,
- za zajęcie II miejsca –o wartości do 1.500 zł;
- za zajęcie III miejsca – o wartości do 1.000 zł

Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/kubek-dzbanek-czy-makatkarekodzielo-to-jest-gratka
 
Odpowiedzialni społecznie – zgłoszenia w trybie ciągłym do końca bieżącego roku
Wsparcie można uzyskać na działania w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej, a także wspieranie społeczeństwa w bieżących wyzwaniach społecznych podyktowanych aktualnie pojawiającymi się potrzebami. Z uwagi na trwający konflikt wojenny na terenie Ukrainy do celów Programu należą także sprawy związane z pomocą osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.

W konkursie mogą wziąć udział między innymi stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe. Budżet programu wynosi 1 800 000zł. Dofinansowanie wynosi do 90% kosztów projektu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Totalizatora Sportowego. Szczegóły konkursu pod linkiem: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-odpowiedzialni-spolecznie
 
„Dobre Domy” Wsparcie z zakresu mieszkalnictwa – zgłoszenia w systemie ciągłym, przez cały rok
Celem konkursu jest niesienie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w tym dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich.

Wnioski mogą składać organizacje charytatywne, a także lokalne organizacje i społeczności.
Wsparcie udzielane jest w formie darowizny finansowej, darowizny rzeczowej i wolontariatu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Castorama. Szczegóły pod linkiem https://www.castorama.pl
 


 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting