Skocz do zawartości

Sportowo, Kulturalnie i Lokalnie - konkursy

Trwają nabory do konkursów poświęconych tematyce społecznej, sportu, kultury oraz rozwoju wsi. Zachęcamy do udziału.

IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - zgłoszenia do 31 marca 2024 r.
Celem konkursu jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać na adres konkurs.KGW@prezydent.pl poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową wraz z materiałem audiowizualnym promującym działalność koła oraz potwierdzeniem wpisu koła do odpowiedniego rejestru.

Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w czerwcu 2024 r. Za 2 i 3 miejsce otrzyma dyplom Laureatów, za 4 i 5 miejsce otrzyma dyplom - wyróżnienie.

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegóły pod linkiem: https://www.prezydent.pl/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich 

Odpowiedzialni społecznie – zgłoszenia w trybie ciągłym do końca bieżącego roku
Wsparcie można uzyskać na działania w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej, a także wspieranie społeczeństwa w bieżących wyzwaniach społecznych podyktowanych aktualnie pojawiającymi się potrzebami. Z uwagi na trwający konflikt wojenny na terenie Ukrainy do celów Programu należą także sprawy związane z pomocą osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.

W konkursie mogą wziąć udział między innymi stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe. Budżet programu wynosi 1 800 000zł. Dofinansowanie wynosi do 90% kosztów projektu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Totalizatora Sportowego. Szczegóły konkursu pod linkiem: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-odpowiedzialni-spolecznie
 
„Dobre Domy” Wsparcie z zakresu mieszkalnictwa – zgłoszenia w systemie ciągłym, przez cały rok
Celem konkursu jest niesienie pomocy w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w tym dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich.

Wnioski mogą składać organizacje charytatywne, a także lokalne organizacje i społeczności.
Wsparcie udzielane jest w formie darowizny finansowej, darowizny rzeczowej i wolontariatu.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Castorama. Szczegóły pod linkiem https://www.castorama.pl
 


 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting