Skocz do zawartości

Kwiecień

Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej rozszerza zakres zdalnej pomocy dla mieszkańców całego powiatu konińskiego. Dzięki współpracy z wolontariuszami – psychologami i psychoterapeutami powstała na portalu społecznościowym facebook Konińska Grupa Wsparcia Psychicznego „Jesteśmy”. Dzięki temu możliwe będzie wsparcie nie tylko dla osób samotnych, chorych, przebywających pod nadzorem epidemiologicznym i ich rodzin, ale także dla wszystkich, którzy w ostatnim czasie, przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny. Psychologowie, terapeuci, psychoterapeuci oferują swoją pomoc on line i przez telefon w czasie pandemii koronawirusa i wspierają walkę z epidemią choroby COVID – 19.

Wolontariusze specjaliści swoją pomoc deklarują także dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i personelu medycznego, którzy w zaistniałej sytuacji pracują na linii ognia i niekiedy sami potrzebują wsparcia psychologicznego. Chcemy również pomocą psychologiczną objąć rodziców i nauczycieli, dla których nauczanie domowe może być także dużym obciążeniem emocjonalnym.

Nie zapominamy także o osobach, które były w stałym kontakcie ze specjalistami i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, Ośrodków Pomocy Społecznej. Dla tych osób poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne czy socjalne dostępne jest  wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową. Sytuacja zamknięcia w domach odcina od pomocy, wglądu w sytuację w rodzinach z problemami przemocy, uzależnienia i innymi. W sytuacji domowej problemy nie znikają z dnia na dzień, często kumulują się, dlatego ważne jest, aby osoby korzystające z dotychczasowej pomocy nie pozostawały w tym trudnym czasie same.

Każdego, kto potrzebuje wsparcia, kierujemy do odpowiedniego specjalisty, w zależności od potrzeby. Są wśród nas osoby, które mają bardzo dobry kontakt z osobami starszymi. inne, na co dzień pracują z dziećmi, rodzicami, wychowawcami czy też osobami będącymi w kryzysie.

"Nasze Centrum Pomocy Rodzinie zawsze odpowiadało swoim zaangażowaniem i wrażliwością na trudne sytuacje w rodzinach. Dlatego też, jestem przekonany, że również i w tej niespodziewanej, a wyjątkowo trudnej sytuacji, podejmuje i będzie podejmowało wiele wielorakich działań, by maksymalnie wesprzeć rodziny i udzielić im pomocy terapeutycznej, psychologicznej czy socjalnej" - mówi Starosta Koniński Stanisław Bielik.

Z Konińską Grupą Wsparcia Psychicznego „Jesteśmy” będzie można skontaktować się przez profil na FB https://www.facebook.com/KGWSJestesmy/ i zgłosić się po wsparcie pod nr telefonu 512 493 486. W zależności od problemu osoba zostanie przekierowana do odpowiedniego specjalisty, który wesprze i pomoże  telefonicznie, mailowo, poprzez usługi Skype czy poprzez aplikację Messenger.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting