Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada Powiatu Konińskiego wznowiła obrady po krótkiej przerwie wakacyjnej. Radni spotkali się 4 sierpnia w starostwie, by procedować w sprawach finansowych.
 
Była to ostatnia sesja z udziałem, odchodzącego na emeryturę, Andrzeja Kimnesa - dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. Z tej okazji radni pożegnali dyrektora kwiatami, a starosta koniński - w imieniu zarządu powiatu - wręczył Andrzejowi Kimnesowi odznakę tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz wprowadzenia innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań w dziedzinie geodezji i kartografii, a tym samym, tworzenie pozytywnego i nowoczesnego wizerunku administracji publicznej powiatu konińskiego.
 
Po tym uroczystym akcencie przewodniczący rady Janusz Stankiewicz kontynuował obrady zgodnie z ustalonym porządkiem.
 
Relacjonując sprawozdanie z działalności organu wykonawczego powiatu w okresie międzysesyjnym, starosta Stanisław Bielik poinformował m.in. o powołaniu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie - Zofii Maślak, pełniącej dotąd funkcję zastępcy dyrektora jednostki. Zarząd powiatu powierzył nowej dyrektor kierowanie ośrodkiem na okres 3 miesięcy.
 
Stanisław Bielik omówił też ostatnie wydarzenia z życia powiatu. Najwięcej uwagi poświęcił zakończonym przetargom na realizacje inwestycji drogowych, których wyniki nie spełniły oczekiwań zarządu. Złożone oferty, bowiem znacznie przewyższały wartości kosztorysów inwestorskich, a tym samym, środków zaplanowanych na ich realizację w budżecie powiatu.
 
Po zakończeniu części sprawozdawczej, radni zajęli się procedowaniem uchwał. Jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą uchwały o powierzeniu Gminie Wierzbinek zadania polegającego na budowie 2,5 km ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 3193P, przekazując na jego realizację dodatkowe 180 tys. zł. Decyzja ta podyktowana była koniecznością doinwestowania zadania ze względu na rozstrzygnięcie przetargu powyżej jego wartości kosztorysowej. Aby zaplanowana inwestycja doszła do skutku, zamiast 300 tysięcy środków własnych, powiat przeznaczy na ten cel 480 tysięcy złotych.
 
Organ stanowiący wyraził też zgodę na dokonanie pozostałych zmian w sprawach finansowych powiatu, w tym m.in. na zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe zlecone do realizacji gminom: Krzymów i Wilczyn. Decyzją rady, oba samorządy lokalne otrzymają od powiatu dodatkowo: ponad 80 tysięcy zł na przebudowę drogi nr 3220P Brzeźno - Krzymów oraz budowę chodnika na tym odcinku, a także ponad 352 tysiące zł - na przebudowę drogi nr 3185P w miejscowości Góry.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting