Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Zakończyły się konsultacje społeczne "Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK"Zakończyły się konsultacje społeczne „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji konińskiej”.

 
Konsultacje społeczne kolejnego dokumentu powstałego w ramach projektu „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” odbyły się według terminu określonego uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego i trwały od 29 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r.
 
Na witrynie internetowej powiatu zamieszczony został projekt dokumentu strategicznego oraz kwestionariusz konsultacyjny, który służył zainteresowanym mieszkańcom do zgłaszania uwag i wniosków.
 
Zainteresowanie konsultacjami oraz odzew w postaci otrzymanych formularzy zwrotnych był niewielki. Do projektu opracowanego studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK złożone zostały dwa wnioski o dokonanie korekt pisarskich w dwóch użytych w dokumencie zwrotach. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione.
 
Kolejne konsultacje społeczne zaplanowano na luty. Mieszkańcy powiatu będą mogli wypowiedzieć się w sprawie następnych dokumentów aglomeracyjnych: „Strategii rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” oraz „Planu zrównoważonego gospodarowania energią OFAK”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie powiatu konińskiego w zakładce Aglomeracja Konińska.
 
Rolą konsultacji społecznych jest umożliwienie zarządowi i radzie powiatu zasięgania opinii i uwag mieszkańców w wielu ważnych dla nich i dla powiatu sprawach. Konsultacje umożliwiają również włączanie społeczności lokalnych do procesu współdecydowania o planowanych działaniach samorządu, a tym samym kształtują poczucie odpowiedzialności mieszkańców za funkcjonowanie powiatu.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting