Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Zakończyły się konsultacje społeczne "Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK"Zakończyły się konsultacje społeczne „Studium rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji konińskiej”.

 
Konsultacje społeczne kolejnego dokumentu powstałego w ramach projektu „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” odbyły się według terminu określonego uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego i trwały od 29 grudnia 2014 r. do 16 stycznia 2015 r.
 
Na witrynie internetowej powiatu zamieszczony został projekt dokumentu strategicznego oraz kwestionariusz konsultacyjny, który służył zainteresowanym mieszkańcom do zgłaszania uwag i wniosków.
 
Zainteresowanie konsultacjami oraz odzew w postaci otrzymanych formularzy zwrotnych był niewielki. Do projektu opracowanego studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK złożone zostały dwa wnioski o dokonanie korekt pisarskich w dwóch użytych w dokumencie zwrotach. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione.
 
Kolejne konsultacje społeczne zaplanowano na luty. Mieszkańcy powiatu będą mogli wypowiedzieć się w sprawie następnych dokumentów aglomeracyjnych: „Strategii rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” oraz „Planu zrównoważonego gospodarowania energią OFAK”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie powiatu konińskiego w zakładce Aglomeracja Konińska.
 
Rolą konsultacji społecznych jest umożliwienie zarządowi i radzie powiatu zasięgania opinii i uwag mieszkańców w wielu ważnych dla nich i dla powiatu sprawach. Konsultacje umożliwiają również włączanie społeczności lokalnych do procesu współdecydowania o planowanych działaniach samorządu, a tym samym kształtują poczucie odpowiedzialności mieszkańców za funkcjonowanie powiatu.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting