Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Z XXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego

XXVI sesję Rady Powiatu Konińskiego zdominowały sprawy bieżące. Porządek posiedzenia liczył 19 punktów. Radni podjęli cztery uchwały oraz przyjęli trzy informacje i pięć sprawozdań.
 
Początek posiedzenia miał uroczysty charakter. Stało się tak za sprawą uhonorowania odznaką tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego” odchodzącej na emeryturę naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego Starostwa. Do grona wyróżnionych najwyższym odznaczeniem powiatu dołączyła Halina Chodkiewicz w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań służących ochronie środowiska oraz edukacji ekologicznej w powiecie konińskim.
Wręczenia odznaki dokonała starosta Małgorzata Waszak. Gratulacje i najlepsze życzenia złożyli zasłużonej przewodniczący rady Janusz Stankiewicz oraz wicestarosta Andrzej Nowak.
Po uroczystej ceremonii, obrady kontynuowane były zgodnie z porządkiem.
Starosta koniński przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, a także podzieliła się z radnymi informacjami o kilku ostatnich wydarzeniach z życia powiatu.
W części sprawozdawczej posiedzenia przyjęto też sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz podsumowania realizacji projektu systemowego „Mogę Pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”.
PCPR przedstawiło również sprawozdanie z pierwszego roku realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie konińskim”, który obowiązywać będzie do 2014 r. Zgodnie z założeniami programu, organizowanie pieczy zastępczej w powiecie odbywa się w oparciu o więzi rodzinne. Najczęściej występującą formą czasowej opieki nad dzieckiem były więc w roku ubiegłym rodziny zastępcze spokrewnione. Opiekę i wychowanie dla 67 dzieci zapewnili ich bliscy z 49 rodzin. Dzięki temu rozwiązywanie trudnych sytuacji odbywało się na poziomie rodziny i najlepiej uwzględniało dobro dziecka oraz więzi rodzinne. Ważną rolę w realizacji systemowego programu pieczy odgrywały także rodziny zastępcze niespokrewnione. 29 rodzin niezawodowych objęło opieką 45 dzieci, a 11 - zawodowych (w tym 3 pełniące funkcję pogotowia rodzinnego) pełniło pieczę rodzicielską nad 52 dziećmi. W ubiegłym roku udało się odbudować stabilizację życiową w rodzinie naturalnej u 9 wychowanków,  1 dziecko znalazło dom w rodzinie adopcyjnej. Na przestrzeni ostatnich 13 lat, do naturalnego środowiska wychowawczego, czyli rodzin biologicznych powróciło 120 dzieci objętych pieczą zastępczą.
Zgodnie z porządkiem obrad, rada powiatu przyjęła też informacje podsumowujące ubiegłoroczne zadania w zakresie: działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie oraz realizacji zadań w drogownictwie.
Przedmiotem obrad były także zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Radni zadecydowali w ten sposób m.in. o dokonaniu zmian w tegorocznym budżecie powiatu oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2013 – 2023.
Z XXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Hhonorowanie odznaką tytułu
Z XXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting