Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Z XXV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu obradowała w tej kadencji po raz dwudziesty piąty. Porządek sesji liczył ponad 30 punków. Radni podjęli 18 uchwał oraz przyjęli 6 sprawozdań i 3 informacje.
 
Posiedzenie rozpoczęło się od uhonorowania najwyższym odznaczeniem powiatu Kierownika Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w konińskim Starostwie, który z dniem 28 lutego 2013 r. zakończył pracę zawodową w urzędzie. Do grona wyróżnionych tytułem „Zasłużony dla powiatu konińskiego” dołączył Bolesław Garus w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w powiecie konińskim oraz wspieranie osób potrzebujących pomocy. W imieniu Zarządu Powiatu wręczenia odznaki dokonała starosta Małgorzata Waszak. Gratulacje i najlepsze życzenia złożyli zasłużonemu przewodniczący rady Janusz Stankiewicz oraz wicestarosta Andrzej Nowak.
 
Po uroczystym akcencie radni powrócili do pracy zgodnie z porządkiem obrad.
 
Starosta koniński przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady w okresie międzysesyjnym, a także podzieliła się z radnymi informacjami o kilku ostatnich wydarzeniach z życia powiatu.
 
Przedmiotem części sprawozdawczej posiedzenia były informacje złożone przez Komendanta Miejskiej Policji w Koninie oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie podsumowujące stan bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz porządku publicznego w 2012 roku. Radni zapoznali się również z informacją o ubiegłorocznych projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem środków pozabudżetowych. Rozpatrzyli i przyjęli sześć sprawozdań, m.in. z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie oraz rocznej pracy wszystkich komisji rady, a także realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego za 2012 r.
 
Przedmiotem obrad były także zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Radni zadecydowali w ten sposób o likwidacji liceum profilowanego w Sompolnie oraz dwóch uzupełniających liceów ogólnokształcących w Skulsku i Kleczewie.
 
Rada zatwierdziła aktualizację programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 oraz prognozę jego oddziaływania na środowisko. Przyjęła autopoprawki i dokonała zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2013. Radni zadecydowali też o przyznaniu pomocy finansowej dla jedenastu gmin, które zwróciły się do powiatu o dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz określi zadania powiatu i wysokość środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2013 r.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting