Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

XXVI sesja Rady Powiatu Konińskiego

W najbliższy czwartek (28 marca 2013 r.), odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu Konińskiego. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2012 roku.
7. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie z realizacji zadań w 2012 roku.
8. Sprawozdanie z działalności organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2012 w powiecie konińskim.
9. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
10. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2012.
11. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2012.
12. Informacja o realizacji zadań w drogownictwie za 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Konińskiego przed sądami administracyjnymi w związku ze skargą prokuratora na uchwałę Rady Powiatu Konińskiego nr XVI/89/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
18. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
19. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting