Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

,,Praca z uczniem słabowidzącym i niewidomym"

O metodach i formach pracy z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi w szkole, a także o możliwościach kształcenia i wychowania oraz formach pomocy udzielanej przez instytucje i organizacje pozarządowe rozmawiano podczas konferencji ,,Praca z uczniem słabowidzącym i niewidomym”. Spotkanie odbyła się 26 lutego 2013 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
 
Przybyłych gości – rodziców dzieci słabowidzących i niewidomych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów oraz nauczycieli przywitał wicestarosta Andrzej Nowak. Akcentując ważność oraz konieczność zwrócenia uwagi na sytuację i problemy osób z dysfunkcją wzroku, w swym wystąpieniu nawiązał do osoby Luisa Braill’a.
 
Podczas spotkania prelegenci szczególną uwagę zwrócili na wyzwania, przed którymi stoi nauczyciel pracujący z dzieckiem z dysfunkcją wzroku, a także na ograniczenia z jakimi boryka się osoba z niepełnosprawnością wzrokową już na początku swej edukacji, a później drogi zawodowej. Omówiono również formy aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku. Ponadto powiedziano o formach wparcia realizowanych przez Polski Związek Niewidomych. Zebranym zaprezentowano urządzenia oraz oprogramowanie pomocne w rehabilitacji osób z wadą wzroku.
 
Ważną rolę w wyborze właściwej drogi edukacyjnej dla swoich dzieci oraz o istotności zapewnienia im odpowiednich warunków do właściwego rozwoju i osiągnięcia sukcesów porównywalnych do zdrowych rówieśników odgrywają rodzice – powiedziała na zakończenie Małgorzata Sobieraj – dyrektor Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Ślesinie. Dyrektor doceniła również pracę nauczycieli, którzy swoim doświadczeniem dzielą się z rodzicami podopiecznych i pomagają im przekazać taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości konkurować na co dzień z osobami pełnosprawnymi.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting