Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Nabór do Komisji Konkursowej

Realizując Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013, Starosty Konińskiego ogłasza nabór do Komisji Konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty składane przez uprawnione podmioty na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Zarządu Powiatu Konińskiego w roku 2013.
 
Kandydatów do składu Komisji Konkursowej należy zgłaszać do dnia 26 marca ( wtorek) 2013 r. do godz. 14:00 wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy osobiście złożyć w kancelarii Starostwa pok. 168, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 9 z dopiskiem : „zgłoszenie do Komisji Konkursowej” bądź przesłać faksem na nr tel. +48 (63) 240 32 23.

Ze względu na krótki termin składania zgłoszeń przewidujemy możliwość nadesłania zgłoszenia drogą emaliową na adres: roma.nawrocka@powiat.konin.pl a następnie dostarczenie go w formie papierowej w terminie do 29 marca 2013 r.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting