Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Z Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego

Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego obradował 16 maja w budynku Rektoratu Politechniki Poznańskiej. W cyklicznych spotkaniach starostów województwa wielkopolskiego i tym razem powiat koniński reprezentowała Małgorzata Waszak – Starosta Koniński.
 
Miejsce spotkania wielkopolskich starostów nie było przypadkowe, ponieważ jednym z zasadniczych tematów Konwentu było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Politechniką Poznańską, a poszczególnymi powiatami w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej. W preambule dokumentu zapisano: „Proces tworzenia innowacji wymaga od społeczeństwa Polski i Wielkopolski zdobywania odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, które pozwolą na szybką adaptację do zmieniającego się świata. (…). Działania w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności technicznych oraz matematyczno-przyrodniczych powinny mieć charakter otwarty i objąć wszystkie grupy społeczne zainteresowane ich zdobywaniem. Przeszkodą nie mogą być status społeczny wiek, płeć, wykształcenie, stan zdrowia i inne czynniki”. W ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej podejmowane będą między innymi działania mające na celu ułatwienie dzieciom i młodzieży dostępu
do najnowszej wiedzy i rozwiązań technicznych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu z tytułu ograniczonych możliwości dostępu do najnowszych osiągnięć. Strony podkreśliły, że przy realizacji zadań
w ramach Akceleratora potrzebna jest współpracy różnych środowisk administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, jednostek dydaktyczno-naukowych i organizacji społecznych.
 
Ponadto starostowie zapoznali się z informacjami nt. ratownictwa Medycznego, przedstawionymi przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz działaniami podejmowanymi przez Związek Powiatów Polskich, które omówili Wiceprezes Zarządu ZPP oraz Starosta Poznański Jan Grabkowski.
 
W kręgu zainteresowania starostów znalazły się również kwestie dotyczące oświaty
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu kształcenia zawodowego. Dyskusja
w tym temacie toczyła się z udziałem pani Elżbiety Walkowiak – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 
Podczas Konwentu starostowie dokonali również wyboru przedstawicieli do prac w Grupie Konsultacyjnej Wielkopolska 2014+, która powstała w celu wsparcia tworzenia nowego Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez bieżące konsultacje kluczowych kwestii programowych. Członkami Grupy są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz przedstawiciele uczelni wyższych.
 
Konwent zakończyło wystąpienie Grażyny Wróblewskiej – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt. aktualnej sytuacji finansowej powiatów.
Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego
Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting