Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Z konferencji "Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym - w teorii i w praktyce"

– Brak wsparcia i pomocy dla dzieci oraz młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym niejednokrotnie prowadzi do ich społecznego wykluczenia – powiedział wicestarosta Andrzej Nowak otwierając konferencję pt. „Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym - w teorii i w praktyce”. Wicestarosta zwrócił uwagę, że pomoc ta wymaga integracji działań poszczególnych instytucji związanych z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
 
Konferencja zorganizowana przez Starostę Konińskiego i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie poświęcona była przeciwdziałaniu zjawisku niedostosowania społecznego oraz specyfice pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
 
W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób, w tym dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu konińskiego, pedagodzy i nauczyciele, a także zainteresowani problematyką rodzice.
 
Konferencja stworzyła możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy na temat niezwykle ważnego problemu, jakim jest zagrożenie niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży. Jej celem było przekazanie uczestnikom spotkania  teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas konferencji omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: zachowania sugerujące zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oddziaływanie środowiska społecznego, w tym wpływ bezradności życiowej rodziców na wystąpienie tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży, a także metody i formy pracy socjoterapeutycznej dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia nieprzystosowanego społecznie.
 
Szczegółowe cele konferencji zostały zrealizowane – zapewniła Małgorzata Sobieraj, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie – Do ważniejszych wniosków pokonferencyjnych zaliczyłabym te dotyczące zacieśnienia współpracy między Poradnią a placówkami specjalistycznymi działającymi na rzecz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także podjęcie przez Poradnię szerszej współpracy z rodzicami dzieci przebywających w placówkach socjoterapeutycznych w zakresie nabywania przez nich umiejętności i kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, aby mogli oni jak najlepiej pomóc swoim dzieciom po powrocie do domu z ośrodka.  Wskazane byłoby też, aby na terenie powiatu zorganizowany został Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – podsumowała spotkanie Dyrektor Sobieraj.
 
Konferencję „Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym - w teorii i w praktyce” uświetniły wystawy prac autorstwa wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy i Białej oraz przygotowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie prezentacja zbioru książek poświęconych tematyce zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
Z konferencji
Z konferencji
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting