Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Powiat koniński pomaga sprawcom przemocy w rodzinie

Powiat koniński przystąpił do realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. Zadanie koordynuje działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
 
Praca ze sprawcą jest bardzo ważnym aspektem zwalczania i zapobiegania przemocy domowej mówi Elżbieta Sroczyńska – dyrektor PCPR w Koninie – dlatego ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zarówno zakres pomocy udzielanej ofiarom, jak i wskazuje środki mające na celu oddziaływania wobec osób stosujących przemoc.
W tym drugim przypadku, przepisy nakładają na powiaty (jako zadania z zakresu administracji rządowej) obowiązek opracowania i realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc – informuje dyrektor – ich celem jest umożliwienie sprawcom nabycia prawidłowych umiejętności wychowawczych, postaw małżeńskich oraz zachowań społecznych.
 
Programem objęte zostaną sprawcy przemocy, którzy zgłoszą się samodzielnie, a także osoby zidentyfikowane jako stosujące przemoc na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny, zwolnieni z odbywania kary pozbawienia wolności, skierowani przez instytucje lub organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 
Do programu nie zostaną natomiast przyjęte osoby chore psychicznie, z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości pogranicznej, a także sprawcy uzależnieni od alkoholu i narkotyków, poza tymi osobami, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień – informuje Jacek Biskupski z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
 
Udział w programie jest bezpłatny. Koszt jego realizacji w części zatrudnienia specjalistów wyniesie 7.200,00 zł i pokryty zostanie z budżetu wojewody wielkopolskiego.
 
Projekt zakłada 24 spotkania grupowe odbywające się raz w tygodniu i obejmuje kilka etapów. Poza częścią edukacyjną, odnoszącą się do samego zjawiska przemocy w rodzinie i rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, zaplanowano zajęcia korekcyjne ukierunkowane na uczenie się samokontroli agresywnych zachowań, treningu umiejętności społecznych i asertywności oraz umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny. W programie ujęto 8 bloków tematycznych, z których każdy zrealizowany zostanie podczas trzech spotkań.
 
Szczegółowych informacji o programie, naborze, warunkach uczestnictwa i harmonogramie udziela Jacek Biskupski z Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie pod nr telefonu 270 44 30, tel. kom. 512 493 486, e-mail: jacek.biskupski@pcpr.konin.pl.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting