Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

KOWES zaprasza

Do udziału w projekcie Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (KOWES) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej" zaprasza Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z subregionu konińskiego z powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, Miasta Konina.

Zapraszamy do siedziby Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, która znajduje się w Koninie, przy ul. 3 Maja 26 (na pierwszym piętrze) a także do odwiedzenia strony projektu: www.kowes.spoldzielnie.org, tel. 632455829 e-mail: kowes@spoldzielnie.org.

SKORZYSTAJ Z SZANSY ˜– PRZYSTĄP DO PROJEKTU

Plakat
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting