Skocz do zawartości

Luty

Starosta rozdał stypendia

Mają doskonałe wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, turniejach wiedzy i konkursach. Mowa o najzdolniejszych uczniach i studentach z powiatu - laureatach tegorocznych Stypendiów Starosty Konińskiego.

Z okazji wręczenia nagród finansowych za dobre wyniki w nauce, Starosta Stanisław Bielik spotkał się dziś w urzędzie z uzdolnioną młodzieżą z powiatu konińskiego, ich rodzicami i nauczycielami.

Stypendia Starosty przyznawane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 9 lat i służą wspieraniu rozwoju indywidualnych zdolności oraz zainteresowań młodych ludzi. Są też formą nagrody za trud i pracę włożone we własną edukację.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie, których średnia ocen w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła 4,75 a także laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów na prace naukowe. O pomoc stypendialną mogą również ubiegać się studenci uczący się w trybie dziennym, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 30% najniższego wynagrodzenia.

Z roku na rok wzrasta ilość przyznawanych stypendiów. Świadczy to zarówno o rosnącym poziomie kształcenia w naszych szkołach, jak i rosnącym poziomie wiedzy uczniów.

W tegorocznym budżecie powiatu zabezpieczono na Stypendia Starosty kwotę 59 700 zł. Pozwoliło to objąć pomocą finansową 36 uczniów szkół ponadgminazjalnych oraz 2 studentów.

Grono stypendystów powiększyli w tym roku: Kinga Karnafel, Alicja Wiśniewska, Martyna Moks, Danuta Liskowska, Agata Tupalska, Marta Kropska, Weronika Jasiak, Joanna Michalak, Samanta Matuszewska, Aleksandra Berthold, Waldemar Szczepankiewicz, Marcin Pieszak i Michał Perliński z ZSP w Kleczewie oraz Agnieszka Walentowicz, Marta Przybysz, Magdalena Sosnowska, Oktawia Rusin i Krystian Malec z ZSP w Sompolnie a także uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie: Magdalena Trębacka, Anna Skwarek, Elżbieta Piasecka, Kinga Mazurek, Paulina Roszak, Anna Trafna, Patrycja Wałęsa, Sylwia Burlaga, Paulina Majewska, Gloria Krokos, Justyna Wielkopolan, Aleksandra Jasińska, Różna Maćkowska, Karol Kołodziejczyk, Damian Stanisławski, Kamil Kowalewski, Michał Pyrzyński, Rafał Walicki.

Stypendia Starosty Konińskiego otrzymało także 2 absolwentów szkół powiatu, kontynuujących naukę na wyższych uczelniach: Jarosław Bućkowski student Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Koninie oraz Patryk Dybalski studiujący na Wydziale Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej.

Starosta rozdał stypendia
Starosta rozdał stypendia
Starosta rozdał stypendia
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting