Błąd: SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections

Baza danych: Połączenie z bazą danych nie doszło do skutku