Skocz do zawartości

Marzec

Z Forum Rolniczego w Żychlinie

O tym co dzieje się na polskiej wsi i jakie perspektywy rysują się przed polskim rolnictwem dyskutowali w poniedziałek (22 marca) uczestnicy Forum Rolniczego w Żychlinie.

Prawie dwustu rolników z powiatu konińskiego, kolskiego i słupeckiego skorzystało z okazji spotkania z przedstawicielami rządu i parlamentu w celu omówienia najbardziej nurtujących ich problemów.
Zaproszenie do dyskusji na Forum przyjęli Artur Ławniczak wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, eurodeputowany Andrzej Grzyb oraz posłowie na Sejm RP: Eugeniusz Grzeszczak, Tomasz Nowak i Piotr Walkowski. W debatę o polskiej wsi włączyli się także samorządowcy oraz przedstawiciele działających na rzecz rolnictwa rządowych agencji szczebla wojewódzkiego i instytucji powiatowych.
Forum Rolnicze rozpoczęło się prelekcją dr. Zbigniewa Floriańczyka poświęconą dochodom w rolnictwie polskim. Następnie, wiceminister Artur Ławniczak podzielił się z zebranymi informacjami o planowanych zmianach do systemu ubezpieczenia społecznego rolników oraz przedstawił stanowisko rządu w sprawie produkcji żywności genetycznie modyfikowanej w Polsce. Z kolei, europoseł Andrzej Grzyb nakreślił perspektywy wspólnej polityki rolnej w następnym okresie programowania w Unii Europejskiej a przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowali o możliwości skorzystania z unijnego dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych, ubiegania się o renty strukturalne, czy też korzystnych zmianach w przyznawaniu premii dla młodych rolników.
Spotkanie nie ograniczyło się do przekazania rolnikom wiedzy o obowiązujących przepisach czy planowanych zmianach w prawie rolnym. Zgodnie z intencją jego organizatorów, po części informacyjnej nadszedł czas na dyskusję. Najwięcej pytań do przedstawicieli rządu dotyczyło obecnych cen zbóż i żywca wieprzowego. Rolnicy domagali się interwencji rządu w sprawie zwiększenia bardzo niskiej ceny skupu produktów rolnych. Poza pytaniami i postulatami, z sali padały także propozycje podjęcia konkretnych działań, które pomogłyby rolnikom w rozwijaniu ich gospodarstw.

Pomysł zorganizowania Forum należał do delegatów Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie jego realizacją zajęło się konińskie biuro WIR we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie oraz radą powiatową w Kole i Słupcy.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting