Skocz do zawartości

Marzec

Trwa otwarty konkurs ofert

Przypominamy iż od 15 lutego br. trwa otwarty konkurs ofert na realizację - w 2010 roku - zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 16 marca 2010 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesyłać na adres ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.

Szczegóły znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Konkursy.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting