Skocz do zawartości

Marzec

Przyjaźni Środowisku spotkają się w Warszawie

Już po raz XI w Warszawie odbędzie się spotkanie Laureatów i Przedłużających Znak Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w kategorii "Samorząd przyjazny Środowisku". W uroczystości, która odbędzie się w czwartek 18 marca w Warszawie, weźmie udział starosta koniński Stanisław Bielik.

Głównym celem konkursu "Przyjaźni Środowisku" jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego zarówno poprzez promowanie obywatelskich postaw proekologicznych jak i wdrażanie przyjaznych środowisku technologii.
Kategoria "Samorząd przyjazny Środowisku" skierowany jest głównie do samorządów terytorialnych (gmin, powiatów) oraz samorządowych związków celowych, które zrealizowały ważne dla społeczności lokalnych lub regionu inwestycje ekologiczne. Wnioski w tej kategorii oceniane są pod kontem kompleksowości podjętych rozwiązań, ich nowatorstwa, skali zaangażowania własnego samorządów, dostosowania inwestycji do standardów i dyrektyw UE, a przede wszystkim poprawy stanu środowiska naturalnego.
W dotychczasowych 10 edycjach konkursowych wystartowało łącznie blisko 3000 podmiotów. Już 450 gmin, firm oraz placówek oświatowych z całej Polski może się pochwalić tytułem "Przyjazny Środowisku" w jednej z trzech Kategorii Konkursu: "Samorząd Przyjazny Środowisku", "Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku" oraz "Promotor Ekologii".
Powiat Koniński został nagrodzony w 2009 roku statuetką za projekt o nazwie "Realizacja programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, poprzez działania zmierzające do minimalizacji zanieczyszczenia terenu powiatu azbestem oraz w zakresie edukacji ekologicznej i promocji ochrony środowiska".
Organizatorem Konkursu pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting