Skocz do zawartości

Marzec

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

Dziś, 12 marca, w siedzibie Starostwa obraduje Zarząd Powiatu Konińskiego.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 84/10 z dnia 23 lutego 2010 r.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały Nr IX/41/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 czerwca 2007r. pt.: ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu Konińskiego na lata 2007-2012", będącego częścią składową Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2012".
4. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego ,,Mogę pracować-wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2009;
6. Informacja o realizowanych inwestycjach przez Wydział Administracyjny i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w 2009 r.
7.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
7.1. w sprawie upoważnienia p.o. kierownika ŚDS w Ślesinie.
7.2. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych ze środków PFRON w roku 2010;
7.3. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żychlin i Janowice, gmina Stare Miasto;
7.4. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przeznaczony pod trasę narciarską i saneczkową w Kazimierzu Biskupim, gmina Kazimierz Biskupi;
7.5. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 25/3 i 25/7 w części, w miejscowości Sokółki, gmina Kazimierz Biskupi;
7.6. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 2/2 w części, w miejscowości Sokółki, gmina Kazimierz Biskupi.
7.7. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek - plan III.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koninie w 2009 r.
9. Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie;
10. Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting