Skocz do zawartości

Marzec

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

Wczoraj, tj. 18 marca, w siedzibie Starostwa odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 85/10 z dnia 12 marca 2010 r.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2010 rok;
3.2. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego
4. Informacja z zakresu umorzonych wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2009 r.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w roku 2009 r.
6. Informacja z zakresu realizacji zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w 2009 roku
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie o realizacji zadań za 2009 rok.
8. Realizacja zadań w drogownictwie za 2009 r.
9. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.
10. Informacja o realizacji skarg i wniosków za 2009 r.
11. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2009r.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
12.1. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2009 rok;
12.2. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego;
12.3. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010,
12.4. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostki organizacyjnej;
12.5. w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.
13. Bilans z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok.
14. Protokół z otwarcia ofert w dniu 01.03.2010r. w sprawie wyboru jednostki do usuwania pojazdów z drogi i umieszczenia na parkingu strzeżonym.
15. Informacja o stanie przygotowania i przebiegu kwalifikacji wojskowej w 2010r.
16. Zaopiniowanie wniosków o pomoc finansową ze środków budżetu powiatu w 2010 roku
17. Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting