Skocz do zawartości

Marzec

Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wilczogóra - Wturek

Jeszcze w marcu rozpocznie się przebudowa pierwszego etapu drogi powiatowej Wilczogóra - Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra - Wturek. Takie zapewnienia złożył wykonawca inwestycji - Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Poznaniu podczas konferencji prasowej, która odbyła się 12 marca w konińskim Starostwie.

Na zaproszenie Starosty Konińskiego, dziennikarze lokalnych mediów spotkali się z przedstawicielami samorządu powiatu i firmy Skanska S.A. w związku z realizacją inwestycji drogowej pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś na odcinku Wilczogóra - Wturek".
Spotkanie rozpoczęło się od podpisania umowy między inwestorem - Powiatem Konińskim, a wyłonionym w przetargu wykonawcą - firmą Skanska S.A.
Po złożeniu podpisów na dokumencie umowy, głos zabrał Starosta Stanisław Bielik:
"Mając na względzie aktualny stan drogi powiatowej nr 3181P oraz związane z tym oczekiwania społeczne, samorząd powiatu konińskiego zaplanował w 2010 roku jej przebudowę na 10,5 km odcinku od Wilczogóry, gmina Wilczyn do Skulskiej Wsi w gminie Skulsk. To największa inwestycja drogowa w 11- letniej historii powiatu. Całkowity jej koszt szacowany na 14 mln. 369 tys. zł., w 50 % sfinansowany zostanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie realizowane będzie dwuetapowo."
Pierwszy etap inwestycji na drodze nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś obejmuje jej przebudowę na odcinku Wilczogóra - Wturek.
Zakończona w marcu br. procedura przetargowa wyłoniła wykonawcę zadania. Podczas piątkowego spotkania, Starosta Koniński podkreślił, że darzy firmę ogromnym zaufaniem. To bowiem nie pierwsza inwestycja powiatu realizowana we współpracy ze "Skanska". Starostwo korzystało już z jej usług podczas modernizacji i remontów m.in. na drogach: Brzeźno - Krzymów, Różnowo - Biskupie, Kramsk - Barce, Sompolno - Nowa Wieś, Zielonka - Boguszyce.
O zakresie przebudowy drogi na odcinku Wilczogóra- Wturek zadecydował jej zły stan techniczny oraz niska przepustowość.
Szczegółowy plan prac modernizacyjno-remontowych, które wykonywane będą na drodze w ciągu najbliższych 6 miesięcy przedstawił na konferencji menadżer projektu - Robert Andrzejak.
Przebudowa prowadzona na długości 4,4km polegać będzie na: poszerzeniu jezdni do szerokości normatywnej (6m w przekroju drogowym i 7m w przekroju ulicznym), wzmocnieniu podbudowy siatką Tensar, ułożeniu na całej jej szerokości i długości dwóch warstw nawierzchni oraz budowie 2,73 km chodnika dla pieszych. W ramach projektu, wykonane zostanie odwodnienie i kanalizacja deszczowa, pobocza wzmocnione będą destruktem a leżące przy drodze posesje wyposażone zostaną w nowe podjazdy.
Koszt tego etapu inwestycji na drodze nr 3181P wyniesie 6 mln 86 tys. zł. i w 50% sfinansowany zostanie ze środków unijnych.
Zgodnie z celem przebudowy, nastąpi podwyższenie parametrów technicznych drogi z klasy lokalnej do klasy zbiorczej oraz nośności z 80 do 100 kN/oś. Inwestycja wpłynie na poprawę jakości nawierzchni drogi i jej przepustowości, co z kolei pozwoli zwiększyć komfort jazdy i bezpieczeństwo jej użytkowników.
Na zakończenie konferencji, głos zabrała członek zarządu i radna powiatu Halina Lenartowicz, która w imieniu mieszkańców gminy Wilczyn i Skulsk, podziękowała Staroście za włączenie przebudowy drogi Wilczogóra - Skulska Wieś do tegorocznego harmonogramu zadań inwestycyjnych powiatu.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PIT
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting