Skocz do zawartości

Marzec

Konkurs na "Najlepszy biznes plan"

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu na najlepszy biznes plan pod patronatem prezydenta miasta Konina.

Głównym celem konkursu jest pobudzenie aktywności w kierunku zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia nowych miejsc pracy oraz powstania i rozwoju przedsięwzięć w formie mikroprzedsiębiorstw. Oferta skierowana jest to mieszkańców Konina. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, działająca zarówno w grupie jak i indywidualnie, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale prowadzące lub zamierzające zarejestrować swoją działalność na terenie Konina w formie mikroprzedsiębiorstwa.

Nabór Biznes Planów odbywać się będzie w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. Biznes Plan należy przesłać Organizatorowi listem poleconym, na adres: 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4,z dopiskiem na kopercie "Konkurs NAJLEPSZY BIZNES PLAN".

Wszystkie wymagane dokumenty dostępne będą na stronach internetowych:
www.arrkonin.org.pl;
www.konin.pl;

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting