Skocz do zawartości

Listopad

Powiat oddał kolejną inwestycję współfinansowaną z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Powiat zakończył przebudowę ponad 5 km odcinka drogi Kramsk - Wysokie - Barce.
Oficjalne otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 3215P odbyło się wczoraj, 3 listopada.
 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Aneta Budnik Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starosta Koniński Stanisław Bielik, wójt gminy Kramsk Józef Karmowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie Zbigniew Winczewski.
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego a także pracownicy firmy Skanska Oddział Budownictwa Drogowo - Mostowego w Poznaniu, dziennikarze i mieszkańcy gminy Kramsk.
 
Starosta Stanisław Bielik nie krył zadowolenia z ukończenia drugiej w tym roku inwestycji powiatu zrealizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Podkreślił znaczenie współpracy powiatu z samorządami gminnymi, zarówno w zakresie ustalania priorytetów inwestycyjnych na drogach powiatowych, jak i finansowego udziału gmin w realizacji tych zadań.
 
Realizacja projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3215P na odcinku od drogi wojewódzkiej W-266 do miejscowości Barce" pochłonęła ponad 2 mln zł., z czego ponad 750 tys. pochodziło z budżetu powiatu. W kosztach przedsięwzięcia partycypował także samorząd gminy Kramsk, który przeznaczył na ten cel ponad 400 tys. zł.
 
Inwestycja zrealizowana została w ciągu 4 miesięcy przez, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, firmę Skanska Oddział w Poznaniu. Nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Modernizacja drogi polegała na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym projektem tj. 5,3 km oraz budowie 590 m chodnika. Wykonano także kanalizację deszczową oraz ustawiono bariery i poręcze ochronne zabezpieczające przez wtargnięciem pieszych na jezdnię.
 
Warto podkreślić, że do tej pory na odcinku drogi objętej przebudową nie było chodników i sprawnie działającej kanalizacji. Z uwagi na położenie przy tej trasie (w Kramsku i w miejscowości Wysokie) placówek oświatowych, brak wydzielonego miejsca dla ruchu pieszego stwarzał szczególne zagrożenie dla uczęszczających do tych szkół dzieci i młodzieży.
 
Według Starosty Konińskiego Stanisława Bielika "Nowa droga wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa oraz mobilności mieszkańców gminy i całego powiatu, ale także znacznie usprawni ruch turystyczny, zwłaszcza w kierunku Lichenia i Bydgoszczy".

Powiat oddał kolejną inwestycję
Powiat oddał kolejną inwestycję
Powiat oddał kolejną inwestycję
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting