Skocz do zawartości

Listopad

Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego

Dziś, tj. 26 listopada, w siedzibie konińskiego Starostwa obraduje Zarząd Powiatu.
 
Porządek posiedzenia
 
1. Przyjęcie porządku posiedzenia .
2. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 77/09 z dnia 19 listopada 2009 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2009 r.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego:
5.1. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2009 rok.
5.2. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
6.Aneksy do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2009/2010 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale;
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w latach
2010-2012.
8. Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting