Skocz do zawartości

Październik

Z Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego

16 października w Starostwie, spotkały się władze lokalnych samorządów, podczas kolejnego w tym roku Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.
 
We wczorajszym posiedzeniu wzięli także udział: Starosta Koniński Stanisław Bielik, Paweł Jasiński z Konińskiej Izby Gospodarczej, Stefan Dziamara z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzy Drygiel.
 
W pierwszym punkcie posiedzenia, Paweł Jasiński z Konińskiej Izby Gospodarczej przybliżył uczestnikom Konwentu projekt pn. "Milowy krok w rozwoju regionu", który KIG realizować będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia dla 70 osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub rozpocząć działalność w branży turystycznej a także wypracowane zostaną strategie "przewidywania i zarządzania niekorzystną zmianą gospodarczą" dla powiatu konińskiego i słupeckiego, w kontekście których turystyka stanowi swoistego rodzaju antidotum wobec niepewnej sytuacji w sektorze paliwowo-energetycznym. Po zakończeniu prezentacji nowego projektu KIG, Paweł Jasiński zaapelował do samorządowców o włączenie się w jego realizację.
 
Następnie, głos zabrał Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Jerzy Drygiel, który poinformował zebranych o rozpoczęciu wdrażania Wielkopolskiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rolę beneficjenta systemowego pełni w realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, natomiast gminy i powiaty będą pośredniczyły w rekrutowaniu uczniów objętych pomocą stypendialną, czyli młodzieży że szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Z kolei, reprezentujący Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Stefan Dziamara zaprosił przedstawicieli gmin do udziału w Rajdzie Nawigacyjnym Samorządowców, który odbędzie się 15 listopada br.
 
Drugą część posiedzenia poświęcono omówieniu spraw bieżących. Szczególne zainteresowanie zebranych wywołał temat prac modernizacyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz problem kosztów oświetlenia dróg i ulic w gminach. W pierwszym temacie wypowiedział się Starosta Koniński, który poinformował, że tegoroczne wydatki na naprawę dróg powiatowych wyniosły ponad 6.700.000, 00 zł., z czego 2.620.000,00 zł. stanowiły środki przekazane przez gminy. Dziękując burmistrzom i wójtom za udzielone wsparcie, Starosta zaproponował kontynuację tej formy współpracy także w przyszłości. W przypadku sprawy kosztów oświetlenia dróg i ulic w gminach, uczestnicy Konwentu doszli do przekonania, że każdy samorząd z osobna podejmie się rozstrzygnięcia tego problemu.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting