Skocz do zawartości

Październik

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Wczoraj, w siedzibie Starostwa odbyło się Posiedzenie Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Powiatu Konińskiego nr 49/08 z dnia 26 września 2008 r.
3.Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego:
3.1.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Konina;
3.2.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
3.3.w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.
4.Informacja o zaawansowaniu prac w drogownictwie na dzień 10 października 2008 r.
5.Informacja o gospodarce w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Konińskiego.
6.Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych w 2008 r.
7.Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie:
7.1.przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2008 rok;
7.2.zaopiniowania "Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Stare Miasto na lata 2008/2012";
7.3. zaopiniowania Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny";
7.4. opinii dotyczącej zaliczenia niektórych nieruchomości na terenie gminy Wilczyn, stanowiących drogi do kategorii dróg gminnych.
8.Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków PFOŚiGW
9.Aneks do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2008/2009 dla:
9.1.Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale;
9.2.Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
10.Zmiany w Planie zakupów na 2008 rok.
11. Sprawy bieżące.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting