Skocz do zawartości

Październik

Minęło pół roku działalności konińskiego Punktu Informacyjnego WRPO

Minęło pół roku działalności konińskiego oddziału Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
 
Warto przypomnieć, że powiat koniński jest jednym z dwunastu powiatów w Wielkopolsce, w którym takie biuro powstało. Środki finansowe na jego prowadzenie zabezpieczył Zarząd Województwa, a o wyremontowanie i wyposażenie biura zadbało konińskie Starostwo.
 
W okresie pierwszych sześciu miesięcy działalności Punktu, odwiedziło go ponad 200 osób. Wielu klientów skorzystało także z konsultacji telefonicznych i udzielonych drogą mailową.
 
Wśród osób zgłaszających się do konińskiego biura WRPO przeważali przedstawiciele mikroprzedsiębiorstw, czyli podmiotów gospodarczych zatrudniających mniej niż 10 osób w skali roku, z obrotami rocznymi nie przekraczającymi 2 mln euro.
 
Największym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działań: " Wsparcie rozwoju Małych Średnich Przedsiębiorstw", "Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" a także "Wsparcie ochrony przyrody", "Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego" oraz "Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie".

Poza dowiadywaniem się o możliwości skorzystania z konkretnych programów, interesanci najczęściej pytali o terminy naboru wniosków oraz zasady ich wypełniania, a także o koszty kwalifikowane związane z realizacją projektu.
 
Konsultantki udzielały również informacji dotyczących uzyskania wsparcia w ramach innych programów pomocowych, takich jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, czy też Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 
Aktualnie prowadzony jest nabór wniosków w ramach działania 3.4. "Gospodarka wodno - ściekowa", który zakończy się 5 grudnia br. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.wrpo.wielkopolskie.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w konińskim Punkcie WRPO, odwiedzając go osobiście (pokój nr 167 na parterze budynku Starostwa), za pośrednictwem poczty elektronicznej (konin.wrpo@wielkopolskie.pl) lub dzwoniąc (pod numer 063 240 32 76). Bezpłatne konsultacje udzielane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting