Skocz do zawartości

Kwiecień

Ze spotkania w sprawie Goranina

W związku z prośbą sołtysa wsi Goranin o interwencję samorządu powiatowego w sprawie postępującej degradacji środowiska na obszarze miejscowego składowiska odpadów i jego otoczenia, Starosta Koniński zaprosił do urzędu zainteresowane strony w celu wypracowania rozwiązań służących wyeliminowaniu tej niekorzystnej dla mieszkańców Goranina sytuacji.
 
W spotkaniu, które odbyło się w starostwie 2 kwietnia, udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, sołtys wsi Goranin, przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska Delegatura w Koninie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska.
 
Podczas spotkania, zainteresowani wyrazili nie tylko swoje opinie w tej sprawie ale przeprowadzili analizę stanu faktycznego składowiska w kontekście zagrożenia budowlanego i ekologicznego.
 
W celu usunięcia nieprawidłowości występujących na nieczynnym składowisku oraz zabezpieczenia środowiska przed dalszą degradacją ustalono, że:
1. Burmistrz Ślesina przygotuje do 15 kwietnia br i przedłoży w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów, zawierającej szczegółowy harmonogram prac (m.in. związanych z odprowadzeniem odcieków),
2. do końca czerwca br., zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonane zostaną na terenie składowiska doraźne zabezpieczenia (zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia rozszczelnionych skarp),
3. uprawnione służby (nadzór budowlany i inspekcja ochrony środowiska) będą sprawować bieżący nadzór nad wykonywaniem zobowiązań przez właściciela składowiska - Gminę Ślesin,
4. 3 czerwca br. odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie dalszych losów składowiska odpadów w Goraninie.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting