Skocz do zawartości

Kwiecień

RELACJE Z SAMORZĄDEM - tematem tegorocznego Forum Inicjatyw Pozarządowych

Samorząd Miasta Konina gościł 22 kwietnia 2008 organizacje z terenu Miasta i Powiatu Konińskiego podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych. Ponad 50 przedstawicieli III sektora oraz lokalnego Samorządu wzięło udział w dorocznym Forum.
 
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ przygotowała wiele ciekawych publikacji i informatorów, między innymi ze Stowarzyszenia KLON/Jawor, portalu ngo.pl, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, a także informacje na temat pozyskiwania środków unijnych w ramach WRPO oraz EFS.
 
Jednak tematem Forum nie było pozyskiwanie funduszy, a RELACJE Z SAMORZĄDEM.
 
Małgorzata Kikiewicz ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w gminach i powiatach w całym kraju. Dotyczyły one współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Podkreśliła, że znakomita większość badanych samorządów posiada program współpracy z organizacjami. Jest to jednak najczęściej przepisanie fragmentu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Brakuje odniesienia do danego regionu, uwarunkowań, potrzeb społeczności lokalnych i orientacji w odniesieniu do możliwości organizacji.
 
Małgorzata Waszak wicestarosta koniński zaapelowała do organizacji pozarządowych, aby edukować samorządy, a przede wszystkim gminy, ponieważ często nie zdają sobie sprawy z tego, jaki potencjał drzemie w organizacjach pozarządowych.
 
Poseł Tadeusz Tomaszewski, który bierze udział w pracach nad nowelizacją Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zwrócił uwagę na 3 ważne kwestie, które są możliwe we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a rzadko są wykorzystywane. Chodzi przede wszystkim o umowy, które samorząd może podpisywać na trzy lata, aby zapewnić ciągłość działań. Dotacje przyznawane przez samorządy powinni uwzględniać koszty obsługi zadania. Ponadto samorząd może (i wiele samorządów tak czyni ) wyremontować i przygotować na własnym majątku lokale dla organizacji pozarządowych za przysłowiową złotówkę czynszu. Pan Poseł przytoczył również przykład Zielonej Góry, gdzie Miasto utworzyło własny fundusz wspierania organizacji pozarządowych - mogą z niego korzystać organizacje, które pozyskują granty, a brakuje im środków na wkład własny do projektu. To przykład samorządu, który rozumie, że im więcej pieniędzy organizacje pozarządowe pozyskają na swoje projekty, tym bardziej skorzysta na tym region i jego mieszkańcy.
 
Henryk Wujec - człowiek, który odegrał ogromną rolę w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce miał podczas forum odpowiedzieć na pytanie:” organizacje pozarządowe i samorząd - razem, czy obok siebie?” Przytoczył przykłady różnych modeli państwa. Odnosząc się jednak do naszego kraju przyznał, że ciężary nałożone na samorządy są większe niż ich możliwości. I tu właśnie mogą pomóc organizacje pozarządowe, które posiadają teraz narzędzia ułatwiające działanie, np. Ustawa o pożytku publicznym, nowe możliwości pozyskiwania funduszy. Pan Wujec zakończył wystąpienie podkreślając, że zarówno Polska, jak i Europa przeżywają renesans społeczeństwa obywatelskiego. Cała mądrość w samorządach, jak wykorzystają tę siłę.
 
Bożena Pawlak - Prezes Gdańskiej Fundacji Oświatowej podpowiadała jak należy budować autorytet organizacji, jak dużo wysiłku trzeba włożyć w pokazywanie, że działamy profesjonalnie i odpowiedzialnie. Dopiero, kiedy organizacja jest obdarzona zaufaniem społeczności lokalnej można namawiać samorząd do wspólnych przedsięwzięć. Po kilku wspólnych udanych inicjatywach wszyscy już rozumieją, że razem można zrobić więcej i obie strony zabiegają o współpracę.
 
Olga Chrebor z Fundacji Krzyżowa opowiadała, jak wygląda współpraca z samorządem Wrocławia. Podkreślała, jak ważne jest jasne określenie warunków współpracy, celów i form. Przypomniała, że zlecanie zadań publicznych organizacjom ma niewiele wspólnego ze współpracą - jest to raczej podwykonawstwo. Współpraca musi polegać na partnerstwie, wspólnych ustaleniach, zobowiązaniu obu stron do określonych działań. Pani Olga opowiedziała o współpracy samorządu i organizacji pozarządowych na przykładzie projektu, który koordynuje pod nazwą WROCŁAW - LWÓW. Na koniec podkreślała, że aby współpraca układała się pomyślnie samorząd musi rozumieć, że organizacje pozarządowe taniej mogą realizować wiele zadań i pomnażają każdą zdobytą złotówkę.
 
Na koniec Tadeusz Tylak - Wiceprezydent Miasta Konina zwrócił się do organizacji słowami "osaczajcie nas - samorządowców". Oznajmił, iż liczy na większą aktywność organizacji w zgłaszaniu ciekawych inicjatyw, które Miasto będzie starało się finansować. Rozważał nawet możliwość stworzenia funduszu dla inicjatyw pozarządowych na wzór przykładu z Zielonej Góry. Podziękował również organizacjom za informowanie o ich działalności, przedsięwzięciach i zakończył słowami „mów, co robisz i rób, comówisz".
 
To dewiza, która w imię dobrej współpracy powinna dotyczyć również samorządowców!
 
Kolejne Forum Inicjatyw Pozarządowych - Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zorganizuje wspólnie ze Starostwem Powiatu Konińskiego. Już dziś zapraszamy!

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting