Skocz do zawartości

Kwiecień

Można już składać wnioski w ramach Programu "PEGAZ"

W kwietniu br., Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych uruchomił kolejny moduł programu PEGAZ 2003, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc finansową: na zakup sprzętu komputerowego bądź wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem.
 
W trzecim obszarze programu, można także wnioskować o dofinansowanie do zakupu części zamiennych lub do kosztów napraw, konserwacji i renowacji posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 
O pomoc finansową na zakup sprzętu komputerowego mogą starać się osoby pełnoletnie oraz młodzież i dzieci, których niepełnosprawność wynika z braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych oraz dzieci i młodzież ze stwierdzonym ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli. Z kolei, adresatami programu w dwóch pozostałych obszarach są osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież w wieku do lat 18, u których dysfunkcja jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym.
 
Warunkiem uczestnictwa w programie jest przedłożenie zaświadczenia wydanego przez lekarza prowadzącego, zawierającego szczegółowy opis rodzaju schorzenia będącego przyczyną orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 
Wnioski należy składać do 16 maja br. w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, Oddział Wojewódzki (ul. Lindego 4,60-573 Poznań).
 
Szczegółowe informacje o wszystkich obszarach programu "PEGAZ” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie(tel. 063 2430307)w Oddziale Wojewódzkim PFRON ( tel. 061 8435516) oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting