Skocz do zawartości

Czerwiec

Razem na rzecz jezior

Zapewnienie możliwości gospodarczego wykorzystania jezior oraz stworzenia warunków do rozwoju turystyki i rekreacji wodnej w rejonie Kanału Ślesińskiego było przedmiotem rozmów, które odbyły się 11 czerwca br. w konińskim Starostwie.
 
Zaproszenie Starosty Stanisława Bielika na spotkanie w sprawie ochrony jezior przyjęli: Wiceprezydent Miasta Konina Andrzej Sybis, Wiceburmistrz Gminy i Miasta Ślesin Władysław Kocaj oraz Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Witold Kamiński.
 
Rozwijający się turystycznie powiat koniński stawia na ekologię, zdrowe powietrze
i czyste jeziora. Aby zachować walory krajobrazowo - przyrodnicze Ziemi Konińskiej samorząd powiatowy konsekwentnie realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska.
 
Od kilku lat, jednym z priorytetowych działań konińskiego Starostwa są przedsięwzięcia służące utrzymaniu właściwego poziomu i jakości wód konińskich jezior.
 
Celem spotkania z 11 czerwca było skonkretyzowanie tegorocznej współpracy na rzecz ochrony jezior pomiędzy samorządami: Powiatu Konińskiego, Miasta Konina, Miasta i Gminy Ślesin a także RZGW w Poznaniu. Narada zakończyła się podpisaniem Porozumienia w sprawie gospodarki wodnej na jeziorach konińskich, w ramach którego jego sygnatariusze określili działania służące zapewnieniu możliwości gospodarczego wykorzystania jeziororaz stworzenia optymalnych warunków rozwoju turystyki i rekreacji w rejonie Kanału Ślesińskiego (na jeziorach: Pątnowskim, Wąsowskim, Mikorzyńskim, Ślesińskim i Czarnym). Ustalono, że wymagany poziom wody osiągany będzie m.in. poprzez: prowadzenie skoordynowanej gospodarki wodnej na zbiorniku Jeziorsko, uzupełnianie wody na szczytowym stanowisku Kanału Ślesińskiego do poziomu 83,40 mnmp (poprzez jej pompowanie z rzeki Warty) a także optymalną pracę śluzami w Pątnowie i Gawronach. Wykonanie zadań określonych w Porozumieniu powierzono Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ustalono, że każdy z samorządów partycypował będzie w kosztach jego realizacji w wysokości 10.000 zł. Strony zobowiązały się także do bieżącego analizowania, koordynowania i oceny efektów działań podjętych w ramach Porozumienia.
 
Porozumienie w sprawie gospodarki wodnej na jeziorach konińskich wejdzie w życie 20 czerwca br.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting