Skocz do zawartości

Czerwiec

Powołano Lokalną Organizację Turystyczną "Marina"

Kolejny krok do przodu w sprawie wspólnej promocji turystyki Regionu Konińskiego, to powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, które miało miejsce 17 czerwca w Ślesinie.
 
W zebraniu założycielskim wzięło udział 30 osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i podmioty branży turystycznej działające na obszarze 5 powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego i miasta Konina.
 
Stowarzyszenie LOT „Marina” powstało z inicjatywy 3 samorządów: Powiatu Konińskiego, Gminy Ślesin oraz Miasta Konina, i będzie stanowić platformę współpracy samorządu i branży turystycznej na rzecz szeroko pojętej promocji regionu konińskiego.
 
Zgodnie z przyjętym statutem, do głównych zadań Stowarzyszenia należeć będzie:
1. zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji turystycznej regionu konińskiego: miasta Konina; powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego,
2. inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji,
3. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz osób i instytucji zainteresowanych turystycznym rozwojem regionu konińskiego,
4. wspieranie rozwoju turystyki oraz przedsiębiorczości,
5. inicjowanie tworzenia i wspierania rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych, szczególnie Wielkiej Pętli Wielkopolski,
6. wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w regionie konińskim,
7. koordynacja działań w zakresie turystyki a w szczególności podnoszenie jej jakości oraz planowanie i realizowanie imprez turystycznych,
8. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju obszarów wiejskich,
9. podejmowanie działań mających na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu,
10. doskonalenie kadr turystycznych,
11. współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną,
12. monitorowanie procesów i zjawisk dotyczących turystyki regiony konińskiego,
13. podejmowanie innych zadań sprzyjających rozwojowi turystyki.
 
Podczas wtorkowego zebrania dokonano również wyboru władz Stowarzyszenia.
Na Prezesa LOT „Marina” jednogłośnie wybrano p. Małgorzatę Waszak, pełniącą funkcję wicestarosty konińskiego. W skład Zarządu weszli także: Tadeusz Tylak – z-ca Prezesa, Wanda Musiał – Skarbnik, Andrzej Łącki – Sekretarz oraz dwóch członków: Jan Niedźwiedziński i Kazimierz Lipiński
 
W ciągu najbliższych tygodni, Stowarzyszenie LOT „Marina” zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nad czynnościami rejestracyjnymi czuwał będzie Komitet Założycielski, w składzie: wicestarosta koniński Małgorzata Waszak, Andrzej Łącki – Prezes PTTK w Koninie oraz Mariusz Zaborowski – Sekretarz Miasta i Gminy Ślesin.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting