Skocz do zawartości

Czerwiec

Podsumowanie VIII edycji Konkursu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Placówkach Oświatowych w roku szkolnym 2007/2008

45 placówek oświatowych – w tym 16 z powiatu konińskiego wzięło udział w tegorocznej edycji Konkursu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Już po raz ósmy proekologiczna akcja organizowana jest wspólnymi siłami przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”, Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd Miejski w Koninie” oraz Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.
 
Celem cyklicznie przeprowadzanego konkursu jest propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć recyklingowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, promowanie działań w kierunku edukacji ekologicznej oraz rozpowszechnianie efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców miasta i powiatu konińskiego.
 
18 czerwca w Konińskim Domu Kultury podsumowano tegoroczną edycję Konkursu i nagrodzono jej laureatów. W kategorii „szkoły z terenu gmin powiatu konińskiego oraz gmin zrzeszonych w ZM"KRK", najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa w Żdżarach, w której ilość zebranych odpadów przypadająca na jednego ucznia wyniosła aż 337,6 kg. II miejsce z wynikiem 160 kg wywalczyła Szkoła Podstawowa w Siąszycach, a III miejsce- z wynikiem 126,4 kg zajęła Szkoła Podstawowa w Barczygłowie.
 
W ramach tej kategorii wyróżniono także nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej w Żdżarach – panią Beatę Białas jako najlepszego koordynatora tegorocznej akcji oraz najbardziej aktywnego ucznia, którym została - Joanna Paulińska.
 
Nagrody pieniężne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie za zajęcie I i II miejsca, wręczyła laureatom wicestarosta koniński Małgorzata Waszak.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting