Skocz do zawartości

Wrzesień

Strona główna

Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu

Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030”. Konsultacje rozpoczynają się 6 września 2021 r. i będą trwały do 20 września 2021 r.

Dokument podlegający konsultacjom społecznym wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępny na stronie internetowej www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny”. Wraz z w/w dokumentami udostępniamy Diagnozę strategiczną uwarunkowań rozwojowych powiatu konińskiego, która stanowi załącznik do Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030. Diagnoza strategiczna jest dokumentem dodatkowym i nie podlega konsultacjom.
 
Wypełniony formularz należy przesłać:
- w wersji elektronicznej na adres: magdalena.kaliszak@powiat.konin.pl
lub
- pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, z dopiskiem „Strategia Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030 – konsultacje społeczne”

Mamy nadzieję, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które pomogą nam zweryfikować proponowane kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem strategii.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting