Skocz do zawartości

Wrzesień

Strona główna

Wsparcie i konkursy dla kół gospodyń wiejskich i nie tylko!

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  5 tys. zł (do 30 osób),
 • 6 tys. zł (od 31 do 75),
 • 7 tys. zł (ponad 75).
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.


Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:
 1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Źródło: gov.pl/armir


Przypominamy także, o trwających konkursach, które możecie Państwo znaleźć w dziale Kulturowa jesień - konkursy:

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni” – zgłoszenia do 30 września 2021

Uczestnikami konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212 z późniejszymi zmianami), i których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego.

Konkurs trwa do 30 listopada 2021 roku. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu: www.wodr.poznan.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Szczegóły konkursu na stronie: https://www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/konkursy/item/10198-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejs


Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Lato w ogrodzie” – zgłoszenia do 20 września br.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat.

Zadaniem konkursowym:
 • dla dzieci w wieku 4-8 lat – jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Lato w ogrodzie” dowolną techniką,
 • dla dzieci w wieku 9-15 lat – jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Lato w ogrodzie” dowolną techniką.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań z dopiskiem „konkurs – Poradnik Gospodarski” w terminie do 20 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub elektronicznie na adres: poradnik.gospodarski@wodr.poznan.pl.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród – 03.10.2021 r.


Źródło: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting