Skocz do zawartości

Kulturowa jesień – konkursy

Kulturowa jesień - konkursy dla KGW, młodzieży i nie tylko!

Trwają nabory do konkursów poświęconych tematyce dziedzictwa kulturowego jak i życia wsi. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
 
 
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni” – zgłoszenia do 30 września 2021

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni” organizowany jest przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Głównym celem konkursu jest promocja regionalnych produktów i Kół Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski. Celem jest również identyfikacja, zebranie i upowszechnienie przepisów dotyczących oryginalnych regionalnych produktów przygotowywanych tradycyjnie przez Koła Gospodyń Wiejskich.

Uczestnikami konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212 z późniejszymi zmianami), i których siedziby znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego.

Konkurs trwa od 1 czerwca do 30 listopada 2021 roku. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu: www.wodr.poznan.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W ramach konkursu zostaną wyłonione najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do kultywowania dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski

Szczegóły konkursu na stronie: https://www.wodr.poznan.pl/wydarzenia/konkursy/item/10198-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejs

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków:  5 tys. zł (do 30 osób),
  • 6 tys. zł (od 31 do 75),
  • 7 tys. zł (ponad 75).
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.


Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:
  1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

Źródło: gov.pl/armir
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting