Skocz do zawartości

Kompendium wiedzy dla wędkarza

Fotografia przedstawiająca pomost na jeziorze

Wydawanie kart wędkarskich na teren powiatu konińskiego następuję przez Starostę, a w przypadku miasta przez Prezydenta. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego wynosi 10 zł., płatne na konto Starostwa Powiatowego w Koninie Bank Pocztowy SA O/Konin Nr 72 1320 1016 2790 0001 2000 0003 z dopiskiem „za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego".

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.powiat.konin.pl

Pozwolenia na wędkowanie, na wodach Gospodarstwa Rybackiego "Gosławice"  można nabyć w sekretariacie firmy (Konin, ul. Rybacka 2, tel. +48 (63) 242 73 17) oraz w Zarządzie Okręgu PZW Konin (ul. Wyspiańskiego 1, tel.: + 48 (63) 242 28 53, +48 (63) 243 29 79).

Wiecie informacji można uzyskać w siedzibie:
Polskiego Związku Wędkarskiego, oddział Konin
ul. Wyspiańskiego 1
62-510 Konin
www.pzw.org.pl/27/


Wędkarz powinien:

 • Posiadać w czasie wędkowania kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
 • Wędkarz zobowiązany jest przed przystąpieniem do wędkowania do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.
 • Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
 • Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy. Pierwszeństwo wyboru miejsca ma ten wędkarz, który przybył wcześniej na nie.
 • Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie wzdłuż 5 metrów linii brzegowej, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

Obowiązują następujące wymiary i okresy ochronne ryb:

 • karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/ brak okresu ochronnego
 • lin do 25 cm brak okresu ochronnego
 • sum do 70 cm od 1 stycznia do 30 czerwca
 • wzdręga do 15 cm brak okresu ochronnego
 • szczupak do 50 cm od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • sandacz do 50 cm okres ochronny od 1 stycznia do 31 maja


Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

W ciągu tygodnia / od poniedziałku do niedzieli / :

 • głowacica 1 szt.

W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /

 • sum 1 szt.
 • troć jeziorowa, troć i łosoś / łącznie / 2 szt.
 • boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana / łącznie / 3 szt.
 • pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany / łącznie / 4 szt.
 • sieja, węgorz, lin / łącznie / 4 szt.
 • jaź, kleń / łącznie /10 szt.

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.

Żródło: Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting