Skocz do zawartości

Powiat koniński – energia pokoleń

Powiat koniński – energia pokoleń

„Powiat Koniński – energia pokoleń". Tak brzmi nowe hasło, na którym opiera swój marketingowy przekaz powiat koniński. 17 maja 2012 r. Rada Powiatu Konińskiego przyjęła Strategię Komunikacji Marketingowej oraz będące jej graficznym zapisem logo z hasłem.

Stworzenie nowej strategii promocji było konsekwencją  decyzji o zbudowaniu dla powiatu konińskiego własnej, odrębnej i atrakcyjnej marki. Dokument stanowi system podstawowych zasad i reguł działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia istotnych celów komunikacyjnych i marketingowych odpowiadających potrzebom rozwojowym powiatu oraz umożliwić budowę pożądanej tożsamości powiatu wsród grup docelowych. Strategia pozwala w spójny i konsekwentny sposób realizować opisany w niej kierunek promocji powiatu w dłuzszej perspektywie czasu.
 
Przesłanką do opracowania, koncepcji promocji naszego powiatu były dane demograficzne wskazujące na proces starzenia się Europy, w tym także Polski. Starzejące się społeczeństwo to wada, ale przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów można przekuć ją w sukces, pewnego rodzaju zaletę. Zbyt mały przyrost naturalny oraz wydłużająca się średnia długość życia kobiet i mężczyzn sprawia, że w 2060 roku Polska będzie niespełna 32 milionowym krajem, w którym na trzech pracujących Polaków przypadać będzie przynajmniej dwóch emerytów, a odsetek osób po 80 wzrośnie 4,5-krotnie. Warto więc wykorzystać tę wiedzę i wykreować powiat koniński jako miejsce przyjazne także dla osób ”50+”. Miejsce bezpieczne do życia, z dostosowaną dla osób starszych architekturą, specjalną ofertą handlowo-usługową oraz atrakcjami turystycznymi dla seniorów.
 
Przyjęcie tej dość odważnej koncepcji może rodzic obawę, że powiat koniński zostanie sklasyfikowany jako region ludzi starych. Zgodnie jednak z zapewnieniami firmy MAX VON JASTROV zagrożenie to niweluje zastosowanie odpowiednich kanałów komunikacji marketingowych. Ponadto, koncepcja ta stwarza szanse dla ludzi młodych na znalezienie zatrudnienia w powstających z myślą o osobach 50 +: kawiarniach, sklepach oraz instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Przyjęty przez Radę Powiatu model strategii charakteryzuje, więc powiat koniński jako przestrzeń wykorzystującą twórczo energię wszystkich pokoleń mieszkańców, stwarzającą warunki do aktywnego życia, pracy i wypoczynku dla wszystkich, w tym także dla aktywnych 50+. Zgodnie z tą koncepcją, nasz powiat będzie pierwszym w Polsce miejscem, które wyraźnie i głośno zachęca aktywnych 50+ do osiedlenia się na Ziemi Konińskiej lub jej odwiedzenia.
 
Slogan powiatowy „Powiat koniński – energia pokoleń” wskazuje także na chęć docierania do ludzi młodych. To w tym regionie mogą żyć, pracować i zagospodarować swoją energię. Tutaj także aktywnie odpoczywać: jeździć konno, na rowerach, pływać na żaglach, windsurfingu czy wakeboardzie. I również do nich powiat koniński chce docierać ze swoją ofertą.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting