Skocz do zawartości

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Piotra Janaszka w Rychwale

Rekrutacja do Placówki trwa cały rok!

Dzieci i młodzież jest przyjmowana na podstawie aktualnego orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Przedszkole specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem (od 3 roku życia do czasu podjęcia nauki).
  • Szkoła Podstawowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem.
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem (dla absolwentów szkół podstawowych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym).
  • Szkoła Branżowa I stopnia dla młodzieży będącej absolwentami szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymii z autyzmem. Szkoła kształci w zawodzie kucharz.
  • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3 do 25 roku życia).
  • Placówka prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci od chwili stwierdzenia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki szkolnej oraz nauczanie indywidualne.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting