Skocz do zawartości

Sierpień

Strona główna

Podsumowanie akcji azbestowej w 2023 roku

Starostwo Powiatowe w Koninie zakończyło realizację siedemnastej już edycji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego”. Udało się usunąć ponad 1100 ton takich wyrobów z 410 nieruchomości.

W tym roku samorząd pomagał właścicielom nieruchomości położonych na terenie 14 gmin powiatu w transporcie i przekazaniu do utylizacji wcześniej zdemontowanego odpadu azbestowego. Wykonawcą robót była firma ECO-POL Sp. z o. o.

Realizacja Programu w 2023 roku kosztowała ok. 500 tysięcy złotych. Akcja została sfinansowana z budżetu powiatu oraz z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje z funduszy wyniosły 185 200 tysięcy złotych.

Jednocześnie przypominamy, iż materiały zawierające azbest to odpady niebezpieczne, które powinny być unieszkodliwione poprzez umieszczenie ich na wyznaczonym składowisku, uprawnionym do przyjmowania tego rodzaju odpadów.

Przedsięwzięcie pn. „Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Konińskiego w roku 2023” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Logotyp WFOŚiGW w Poznaniu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting