Skocz do zawartości

Sierpień

Strona główna

Informacja o wynikach naboru ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego uchwałą nr 594/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. podjął decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, które złożyły oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w łącznej kwocie 194 970 tysięcy złotych.

Wykaz przyznanych dotacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting