Skocz do zawartości

Marzec

Ograniczenia w obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Koninie

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że od 17 marca br. (wtorek) do odwołania wprowadza się następujące ograniczenie w obsłudze klientów w Starostwie Powiatowym w Koninie:

1. Wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów i wymianą dowodów rejestracyjnych obsługiwane będą ze znacznym ograniczeniem wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 63 240 32 74 i zgłoszeniu weryfikacyjnym u urzędnika w Punkcie Informacyjnym Starostwa.

2. Wszystkie sprawy związane z wyrejestrowaniem, zgłoszeniem sprzedaży, nabyciem, zbyciem, wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego i dokonaniem zmian w dowodzie rejestracyjnym załatwiane będą ze znacznym ograniczeniem wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 63 240 32 54 i zgłoszeniu weryfikacyjnym u urzędnika w Punkcie Informacyjnym Starostwa.

3. Sprawy związane z prawem jazdy będą załatwiane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 63 240 32 62.
W razie wątpliwości dotyczącej wysokości opłat komunikacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 63 240 32 74.

Informujemy również, że od 17 marca do odwołania Starosta Koniński nie będzie nakładał kar finansowych za niedokonanie w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy albo niezgłoszenie w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

4. W sprawach związanych z budownictwem klienci będą przyjmowani w pokoju 170 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 63 240 32 31.

5. W kwestiach związanych z ochroną środowiska, rolnictwem i leśnictwem klienci będą przyjmowani w pokoju 165. Przed udaniem się do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 63 240 32 44.

6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie pełnił dyżury wyłącznie telefoniczne pod numerem telefonu 63 240 32 67.

7. Klienci Wydziału Nieruchomości i Ochrony Gruntów będą załatwiani po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 63 240 32 45.

Prosimy, w miarę możliwości, o wcześniejsze dokonywanie wpłat za załatwianą sprawę za pomocą płatności elektronicznej i przedstawienie dowodu jej dokonania. Wszystkie niezbędne wnioski wraz z informacjami o opłatach, numerach rachunków bankowych  dostępne są pod linkiem: http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania.html.

Od dnia 17 marca br. (wtorek) ograniczamy wejście klientów do budynku Starostwa Powiatowego w Koninie.
Wstęp na teren urzędu będzie dopuszczalny wejściem głównym WYŁĄCZNIE w przypadkach pilnych lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym/mailowym.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting