Skocz do zawartości

Marzec

Komunikat Starosty Konińskiego – Punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych

W trosce o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, a także prawników udzielających porad prawnych i obywatelskich w punktach prowadzonych przez powiat koniński informujemy, że zawiesza się pracę wszystkich punktów bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w powiecie konińskim do 31 marca 2020 r.

W związku z tym, powiat koniński przy udziale Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie uruchamia możliwość udzielania porad na odległość za pomocą środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej. Porad prawnych i obywatelskich będą udzielać prawnicy pod nr telefonów 63 240 61 93 i 663 775 604.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). 

Wniosek o udzielenie porady wraz z oświadczeniem należy przesłać na adres e-mail:krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl lub tio1@onet.eu

Starosta Koniński zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zawieszenia pracy punktów bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, w przypadku przedłużającego się zagrożenia epidemiologicznego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting