Skocz do zawartości

Kwiecień

Strona główna

Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych

Nauczyciele, rodzice oraz wszyscy, którzy na co dzień pomagają dzieciom i młodzieży z powiatu konińskiego w ich rozwoju spotkali się 21 kwietnia w ZSEU w Żychlinie na konferencji pt. „Dziecko z wyzwaniami rozwojowymi. Jak wspierać i uczyć?” Organizatorem wydarzenia była Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie.

Rozwój dziecka jest procesem składającym się z etapów, których osiągnięcie jest warunkowane nabyciem pewnych umiejętności, kompetencji. Proces ten ma charakter bardzo indywidualny, a jego przebieg zależy od wielu czynników i jest związany z dojrzewaniem mózgu, układu nerwowego, jak i doświadczeniami społecznymi oraz kulturowymi. Osiągnięcie kolejnego etapu stanowi dla dziecka wyzwanie. Istnieje wiele objawów, które sygnalizują czy rozwój ten przebiega prawidłowo. Nie zawsze przebiega bez zakłóceń, co ma swoje odzwierciedlenie w funkcjonowaniu dziecka. Niekiedy potencjał rozwojowy dziecka wymaga odpowiedniej interwencji. Właściwa ocena trudności, znalezienie ich przyczyn, a także zaplanowanie odpowiedniego wsparcia mają ogromny wpływ na harmonijny rozwój dziecka i jego sukcesy edukacyjne.

Celem konferencji było dostarczenie wiedzy i wzbudzenie refleksji na temat potrzeb oraz możliwości rozwojowych dzieci, uwrażliwienie na rozpoznawanie zmian w ich funkcjonowaniu psychicznym, fizycznym i społecznym, a także przekazanie informacji na temat profesjonalnego wsparcia w zmaganiu się z wyzwaniami rozwojowymi.

Tematykę wydarzenia prezentowali prelegenci – specjaliści na co dzień zajmujący się podejmowaną problematyką:
  • „Nastolatek w poszukiwaniu swojej tożsamości płciowej” – mgr Ewa Joachimczak, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog kliniczny w trakcie certyfikacji, nauczyciel akademicki;
  • „Metody pracy z uczniem z diagnozą ADHD” – mgr Karolina Ziegart-Sadowska, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi;
  • „Jak wspierać ucznia z obniżoną motywacją?” – mgr Aleksandra Samelak, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, wicedyrektor „Pareo Centrum Terapii Logo-Ped” we Wrześni;
  • „Dziecko/uczeń z mutyzmem wybiórczym” – mgr Iwona Michalak-Jędrzejczak, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta dorosłych, dzieci i młodzieży, trener TUS, założycielka Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji „Empatia”;
  • „Odpowiedzialność karna uczniów” – podkom. Adrianna Karwowska, policjantka Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Koninie, konińskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu czy gminnych ośrodków pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyło blisko 120 osób.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Koniński.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział.

Źródło: PPPP w Ślesinie
Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych
Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych
Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych
Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych
Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych
Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych
Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych
Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych
Za nami konferencja o wyzwaniach rozwojowych
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting