Skocz do zawartości

Kwiecień

Strona główna

Trwa nabór do programu Wspólnie dla dziedzictwa

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa do 16 maja.

Celem Programu „Wspólnie dla dziedzictwa” jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:
  1. Prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu.
  2. Działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości.
  3. Działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości.
  4. Działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.
  5. Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.
Wnioski do programu można składać za pomocą platformy Witkac. Przy opracowaniu wniosku zachęcamy do skorzystania z instrukcji zamieszczonej w materiałach do pobrania na stronie www.nid.pl.

W latach 2016-2022 do programu „Wspólnie dla dziedzictwa” wnioski złożyło ponad 1100 organizacji pozarządowych. 274 organizacje otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektów, angażujących prawie 5000 wolontariuszy – w różnym wieku, różnych zawodów, których połączyła wspólna pasja – troska o dziedzictwo kulturowe. Na realizacje tych działań Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w siedmiu edycjach konkursu przeznaczyło 8,5 mln zł. Budżet ósmej edycji programu w 2023 roku wynosi 1 220 000,00 zł.

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting