Skocz do zawartości

Aktualności 2021

Strona główna

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Konińskiego informuje, iż na podstawie art. 39, 40 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)  w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
w dniach od 13.10.2021r. do 5.11.2021r. przeprowadzane będą konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030".
 
Dokument „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Konińskiego na lata 2021-2030" dostępny jest:
  • na stronie internetowej powiatu www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny”,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.konin.pl w zakładce „Ogłoszenia”,
  • w Wydziale Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pok. 254.

Uwagi i wnioski można składać w następujący sposób:
  • konsultacje otwarte elektroniczne za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego pod linkiem www.powiat.konin.pl w zakładce „Dla mieszkańców” – „Dialog społeczny”
  • listownie na adres Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin,
  • ustnie do protokołu - dotyczy podmiotów niewymienionych w art.5 ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting